GAZELLE

Kolumny przyłączy PE

Kolumny przyłączy PE przeznaczone są do wykonywania podejść w punktach redukcyjno-pomiarowych lub pomiarowych nisko i średnio ciśnieniowych.
Kolumny można łączyć z gazociągiem kolanem elektrooporowym.
Dostępne wersje: gwintowane i kołnierzowe.
Kolumna składa się z przejścia PE/stal, rury polietylenowej, osłony aluminiowej, wypełnienia pianką poliuretanową, przewodu identyfikacyjnego.
Montaż kolumny znacznie skraca czas wykonywania przyłączy.

Kolumny przyłączy PE